Verzekering inzittenden

Bij een autoverzekering is het mogelijk om uw passagiers of uw inzittenden te verzekeren. Onder inzittenden valt u als bestuurder uiteraard ook. Het gaat hier echter wel om aanvullende verzekeringen en de dekking die hieronder zal worden toegelicht is dus niet standaard bij een autoverzekering inbegrepen. Er zijn 2 verschillende aanvullende verzekeringen die hetzelfde doel dienen en dat is het verzekeren van uw inzittenden. De 2 verzekeringen zijn de ongevallen inzittendenverzekering en de schadeverzekering voor inzittenden. Hieronder worden beiden kort toegelicht, zodat u ze met elkaar kunt vergelijken.

Schadeverzekering voor inzittenden

Een schadeverzekering voor inzittenden heeft als doel om uit te keren wanneer u en uw inzittenden schade lijden na een ongeluk. Er zal een precieze berekening van de schade volgen en vervolgens zal de verzekeraar dan de schade vergoeden. Onder de schadevergoeding valt uiteraard ook bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek als gevolg van het ongeluk. De dekking is ruim en vrijwel alle kosten als gevolg van het ongeluk zijn dan ook gedekt.

Ongevallen inzittendenverzekering

Ook de ongevallen inzittendenverzekering zal een vergoeding uitkeren bij schade als gevolg van een ongeluk. De ongevallen inzittendenverzekering heeft echter een ander vergoedingsmodel, want u geeft namelijk zelf bij het afsluiten van deze aanvullende verzekering aan voor welk bedrag u verzekerd wilt zijn. Als de verzekeraar vervolgens gaat uitkeren bij schade zal deze altijd het bedrag uitkeren dat door u vooraf is gekozen. U kunt dus een hoog of laag bedrag kiezen, maar hier zal uiteraard ook uw premie naar zijn.

Voor beide bovenstaande verzekeringen is het bij uitkeren van een schadevergoeding niet van belang wie nu verantwoordelijk was voor het ongeluk en dus de schade.

Vorig artikel:

Volgend artikel: