WA+ dekking

De gemiddelde dekking van de autoverzekering is de WA+ dekking. Deze zit tussen WA en WA casco in. Dit houdt automatisch in dat met deze dekking er wel een uitkering kan volgen bij schade aan uw voertuig, maar dat dit afhangt van de oorzaak van deze schade en dat dus niet elke schade zal worden vergoed. Vandaar ook dat dit een gemiddelde dekking is. U kunt deze dus vergelijken met de andere 2 dekkingen.

Welke schade vergoedt de WA+ dekking?

De schade die aan uw voertuig ontstaat door inbraak of diefstal valt onder de WA+ dekking. Daarnaast is ook schade aan uw ruiten, schade door storm en schade door hagel en overstroming gedekt. Wat u hier niet tussen ziet staan is schade als gevolg van een ongeval met een andere weggebruiker. Dit komt omdat deze schade ook niet wordt gedekt door de WA+ dekking. Dit houdt dus nog altijd in dat wanneer u degene bent die aansprakelijk is voor schade na een ongeval u nog altijd de schade aan uw voertuig zelf zult moeten betalen. Zoals u kunt lezen dient u dan wel aansprakelijk te zijn. Dat is ook waarvoor uw autoverzekering dient. Als u namelijk zelf niet aansprakelijk bent zult u verder ook geen beroep hoeven te doen op uw autoverzekering, want het is dan de autoverzekering van de tegenpartij die de schade zal vergoeden.

Wanneer te kiezen voor WA+?

Het zal over het algemeen het meest rendabel zijn om voor een WA+ dekking te kiezen voor het verzekeren van een auto tussen de 4 en 8 jaar oud. Jongere auto’s hebben vaak nog een te hoge dagwaarde en het tegenovergestelde geldt voor oudere auto’s. Vandaar dat voor deze leeftijdscategorie de WA+ dekking de meest afgesloten autoverzekering is. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd autoverzekeringen vergelijken met verschillende dekkingen om te kijken wat de gevolgen zijn voor de premie. Wellicht dat u op basis daarvan een betere afweging kunt maken.

Vorig artikel:

Volgend artikel: